نشست بررسی کتاب «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران»

نشست بررسی کتاب «وضعیت اجتماعی کودکان در ایران»
با حضور سعید مدنی، فریبرز رئیس دانا و پیام روشنفکر

دوشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۶:۳۰
مرکز فرهنگی شهر کتاب

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ