نشست بررسی مقایسه ای مقرنس در معماری ایران و شمال آفریقا

نشست بررسی مقایسه ای مقرنس در معماری ایران و شمال آفریقا

سخنران: پروفسور ژان مارک کاسترا و دکتر حمیدرضا کاظم پور

زمان: سه شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۵-۱۳

مکان: آمفی تئاتر شهید مداح

ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ