معماری باستانی

در بیشتر تمدن‌های باستانی، مانند مصر و بین‌النهرین، معماری و شهرنشینی، ویژگی‌های ملکوتی و ماورالطبیعه را بازتاب می‌کنند. اکثر فرهنگ‌های باستانی، به بناها و لوح‌های یادبود متوسل شدند تا قدرت سیاسی یک فرمانروا، یک نخبه یا خود سرزمین را به نمایش بگذارند.
معماری و شهر گرایی تمدن‌های کلاسیکی چون یونان و روم، بیشتر از اینکه جلوه‌گر مذهب یا موارد تجربی باشد؛ درگیر ایده ­آل های شهری بود و سبک آن‌ها، کلاسیک بود.
متون معماری، از دوران باستان به رشته تحریر درآمدند. این نوشته‌ها، هم شامل نکات عمومی و هم قوانین تخصصی هستند. قوانین به‌جامانده از ویترویوس، متعلق به یک قرن قبل از میلاد مسیح هستند. مهم‌ترین قوانین معماری قدیمی، در باب معماری مذهبی است.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ