معماری

فهم منظر روستایی پیش‌نیازی برای معماری

فهم منظر روستایی
پیش‌نیازی برای معماری
موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران در همکاری با گروه معماری دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر

سخنرانان: دکتر مهدی حجت؛ رئیس موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
ناصر نوروززاده چگینی؛ معاون موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
دکتر محمدرضا رحیم‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر و دبیر موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران
زمان و مکان: یکشنبه ۸ اردیبهشت، ساعت ۱۰:۳۰ – ۱۲:۳۰، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی


consectetur dapibus Sed commodo tempus venenatis, ipsum adipiscing
Open chat
از من بپرس
سلام ! هر سوالی که داری همین حالا بپرس !
تیم پشتیبانی ما 24 ساعته در خدمت شماست .
Powered by