طراحی و معماری ساختمان اداری و تجاری کاوه از هومن بالازاده در تهران

ساختمان اداری و تجاری کاوه

موقعیت: تهران، ایران

معمار/معماران: هومن بالازاده (هوبادیزاین)

مسئول پروژه: الهام سیفی آزاد

تیم طراحی پروژه: ماندانا تنباکویی اصفهانی ، مریم اقلیمی ، سمیرا برومند

کارفرما: آقای سلیمیان

سال طراحی پروژه: بهار ۱۴۰۰ شمسی

مساحت زمین: ۱۴۹۵ مترمربع

مساحت ساخت: ۱۰۰۰۰ مترمربع

تصویر سازی سه بعدی: علیرضا باقری

طراحی لوگو: ایمان یوسفی

موشن دیزاین: سارا مالکی

موزیک: سینا بطحایی

رویکرد اصلی پروژه ساختمان اداری و تجاری کاوه در ایجاد یک رویارویی بین دوگانه های توده و ووید در راستای محو ساختن مرز قطعی بین درون و بیرون در عین پاسخ دهی به نیازهای عملکردی پروژه آغاز شد؛ به گونه ای که ووید را، که عموما به عنصری منفعل در ساختمان ها تبدیل شده و عملکرد آن به تامین نور و تهویه تقلیل یافته، در خدمت ایجاد ارزشی افزوده بر نمودهای پدیداری کیفیات فضایی می گیرد. حال این ووید ضمن گسترش خود از هسته به روی پوسته، نما را از ساحت دو بعدی خود که مرزی ایستا بین درون و بیرون ساختمان است، به جداره ای فعال و در تعامل با شهر تبدیل میکند. که در سازماندهی آن لبه ها، مسیرها و مناسبات محله ای نیز نقشی بر عهده می گیرند. این کاستن با ترکیب فضای کالبدی و فضای سبز همراه می شود تا به اقتضای هر طبقه و ویژگی های منحصر بفرد آن عمل کند و پیش بینی ادراکی از گوناگونی فضاهای داخل ساختمان را با بهره گیری از محدودیت های بصری تحت تحمیل هندسه و پیکربندی ساختمان و پارامترهایی غیر فیزیکی مانند نور و روشنایی، نظم و پرسپکتیو، به تعلیق بیاندازد.

پس از ایجاد این تراکم منفی، به افزودن ساختارهایی مستقل در دو طبقه انتهایی پرداخته می شود که در آن فضای کار و بخش های اداری با توجه به خصوصیات متمایز هر یک در پاکت فضایی منحصر به خود تعریف می شود در عین آنکه حفظ ساختار شبکه ای بین هر نود هدف قرار می گیرد که با فضاهایی بینابینی که حامل ویژگی هایی از دو سر طیف های عملکردی اند، به یکدیگر متصل می گردند؛ و سرانجام به شکل دهی ساختمانی منسجم در عین همنشینی و بازتعریفی کیفیات متضاد منجر می گردد.

آبگینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ