طراحی و معماری خانه هاشمی از احمد صفار در کرج

خانه هاشمی

موقعیت: البرز، کرج

معمار/معماران: احمد صفار (صفاراستودیو)

همکاران طراحی پروژه: مرضیه استعدادی، امین رضایی، بهار مصباح، پرستو اسکندری

كارفرما: آقای هاشمی

تاریخ پروژه: ۲۰۱۶ میلادی

خانه ای برای یک خانواده با دو دیدگاه که هرکدام نماینده ی دو نسل با نگاه و رویکرد خود هستند.

  • طراحی فضایی برای نسل امروز (فرزندان) با توجه به در نظر گرفتن شفافیت و استفاده از مصالح مدرن و خالص در تقابل با درون گرایی نسبی معرف نسل دیروز (پدر و مادربزرگ).
  • حفظ استقلال در طراحی و جایگزینی دپارتمان فضاها در چارچوب مشخص و در عین حال طراحی فضایی آزاد جهت تعاملات اجتماعی گروهی و آزادی حرکت بدون تعریف فضا و مبلمان.
  • دعوت کنندگی با ایجاد رواق برای تعریف بهتر در خوانش با محیط.
  • حفظ مرز مشترک و نمود تفاوت با رعایت هم نشینی و درک تضاد در فرم، بافت و مصالح.

خانه هاشمی فرصتی است برای همزیستی و هم نشیینی پاسخگو به نیاز دو نسل که متحد به امروز و وام دار گذشته خود هستند…

آبگینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ