طراحی ویلای بروتالیست “خانه H”

#طراحی #ویلای #بروتالیست “خانه H” توسط #فیلیپ_اسدی معمار شیلیایی (نفوذ پرتوهای نور توسط نمای شیشه ای گسترده منجر به ايجاد ساختار یکپارچه بتنی)

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ