طراحی مجتمع مسکونیSPARK

طراحی مجتمع مسکونیSPARKدر منطقه بوکیت گمبیر #مالزی (برج دوقلوی ١٨٠متری داراي ٤٦٠واحد با متراژهای متنوع؛هندسه وترکیب بندی با تأثیرپذیری از سایت)

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ