سمینار بررسی تجارب مرمت با نگاهی بر تعامل شهر با میراث طبیعی برگزار می گردد.

سخنرانان: دکتر فاطمه مهدی زاده سراج

دکتر ترانه یلدا

مهندس امیرحسین دهباشی

زمان: شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت:۱۲-۱۰

مکان: دانشگاه علم و صنعت- دانشکده معماری و شهرسازی- سالن آمفی تئاتر شهید بهرامی