سمينار آشنايى با انرژى خورشيدى و آينده پيش روى اين صنعت

? #سمينار آشنايى با #انرژى خورشيدى و آينده پيش روى اين صنعت
#️⃣ #مهندسی
? ١٤ تير
? #دانشگاه_امیرکبیر

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ