سردرگمی ایران در مواجهه با غرب و مدرنیته

سی و ششمین نشست اندیشه و تمدن ایران شهری با عنوان: «سردرگمی ایران در مواجهه با غرب و مدرنیته» برگزار می گردد.

سخنران: دکتر محمد سمیعی؛ مدیرگروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه اول آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۷

مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی، پلاک ۵۱۴، خانه وارطان

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ