رونمایی کتاب میدان ( مبانی، شناخت و ارزیابی) همراه با بزرگداشت روز شهرساز

رونمایی کتاب و بزرگداشت روز شهرساز

سخنرانان: مهندس احمد سعیدنیا،  دکتر مرتضی میرغلامی

پدیدآورندگان کتاب: دکترحمید دانش پژوه و مهندس امید جدی فرزانه

زمان: سه شنبه ۲۹ آبان ماه

ساعت: ۱۰

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، سالن معمار علی تبریزی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ