روسیه تصویری از هواداران تیمهای راه یافته به جام جهانی به منظور خوش آمدگویی منتشر کرد

روسیه تصویری از هواداران تیمهای راه یافته به جام جهانی به منظور خوش آمدگویی منتشر کرد، تصویر ایرانی‌ها رو ببینید به چه صورت طراحی کردن ! با لباس و چهره ای شبیه اعراب !

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ