دکوراسیون پذیرایی ایرانی

ست پذیرایی
دکوراسیون سنتی ایرانی در طول سالیان سال دستخوش تغییرات زیادی شده است نه در عناصر آن بلکه به علت تغییرات اساسی در پلان ها و مدل و متراژ خانه های ایرانی در طول این سال ها از خانه هایی دارای اندرونی و بیرونی به خانه هایی با پلان های متفاوت از قبل و معمولا با متراژ متوسط و یا کوچک و آشپزخانه اوپن تبدیل شده است اما حتی در این خانه ها نیز همه ما می خواهیم دکوراسیونی با ته رنگ ایرانی داشته باشیم. در این خانه نیز عناصر و ته رنگ دکوراسیون ایرانی را می توان یافت.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ