شماره دوم نشریه هورنو با موضوع اصلی شهر و مسائل آن منتشر شد.
در این شماره ابتدا «تاریخ تحولات شهری» مرور شده و سپس «روزگار معاصر شهرهای ما» با یادداشتی از دکتر عاطفه موسوی بیان گشته و پس از آن «بازنمایی هویت تاریخی توسط جوانان در فضاهای شهری» به قلم محمد تاج‌احمدی مطرح شده است.
در این شماره به گفت‌و‌گو با دکتر مصطفی بهزادفر پیرامون مسئله شهر درایران پرداخته ایم و به قلم مهندس محمدحسن محبعلی حفاظت شهری و ارتباط انسان با تاریخ و طبیعت شرح داده شده است.
گزارشی از «میراث در خطر باغستان تاریخی شهر قزوین» توسط سعید زارع‌پور بیان شده و در این شماره مقاله‌هایی با موضوع «علل از بین رفتن هویت فرهنگی خیابان لاله‌زار تهران» از حمیده فیروزی، «حفاظت از مراکز تاریخی شهر» با ترجمه سارگل گائینی، «طرح مرمت و احیاء سرای دالان‌دراز در بازار اصفهان» از الهام احسان‌پور و «شرحی بر محله جوباره و معرفی کنیسه ملایعقوب» از زهرا هیبتی، ارائه شده است.
همچنین کارکرد برج رادکان به عنوان آغازگر نوروز توسط لیلی باقرجیران طرح گشته و در نهایت زهراشفیع‌زاده در بخش معرفی آثار فرهنگی هنری حوزه حفاظت و مرمت به معرفی رمان خانه اندلسی پرداخته است.
نشریه هورنو به صاحب امتیازی انجمن علمی مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی دانشگاه با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی به انتشار رسیده است.