داریوش بوربور پس از ۵٠ سال سکوت از طرح مشهد سخن می گوید

بزرگترین طرح شهری ایران

داریوش بوربور پس از ۵٠ سال سکوت از طرح مشهد سخن می گوید

اعضای پنل: احمد سعیدنیا، عباس فرخ زنوزی

دبیر: سعید سادات نیا

زمان: چهارشنبه ٢ آبان ١٣٩٧

ساعت ١۶ الی ١٩

مکان: خانه هنرمندان، تالار استاد جلیل شهناز

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ