#خانه‌_شوراها یک بنای روسی بروتالیستی است که توسط معمار یولیَنل شوارتسبریم طراحی شده است. این بنا که در مرکز کالینینگراد قرار دارد، در میانه‌ی ساخت خود

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ