خانه‌ای متراکم با دیوارهای شیب‌داردر ژاپن

طراحی این خانه متراکم چوبی در منطقه مسکونی هیوگو (Hyogo) ژاپن بر عهده شرکت معماری هیروکی+توموکو سگیگوچی (Hiroki+Tomoko Segiguchi) بود؛ خانه‌ای که با شیب ملایم دیوارهایش معرفی می‌شود. در ساخت بام و دیوارهای ساختمان از مصالح یکسانی استفاده شد که نتیجه آن خلق یک حجم متراکم خاص است. مشتری طرح روی دو نکته تأکید داشت؛ یکی ساخت پارکینگی وسیع برای یک اتومبیل بزرگ و دیگری اینکه این پلان با چشم‌اندازهای محله متناسب باشد. برای ساخت پارکینگ می‌بایست؛ از حداکثر فضای زمین ساختمان استفاده کنند و از این‌رو، پی دیوارهای شیب‌دار را درست در لبه‌های زمین قراردادند. نور خانه از طریق یک نورگیر تأمین می‌شود؛ نورگیری که بیشتر مساحت سایبان بام را اشغال کرده است.


کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ