معماری و زندگی

جامعه مهندسان شهرساز انجمن جامعه شناسی ایران جامعه مهندسان مشاور ایران

جامعه مهندسان شهرساز
انجمن جامعه شناسی ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران

🔶نشست چهل و چهارم از سلسله نشستهای نقد پژوهشهای شهری موافقتنامه سه نهاد :
جامعه مهندسان شهرساز
انجمن جامعه شناسی ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران

🔵سیر تحولات سیاستهای اجتماعی مسکن در ایران(با تاکید بر مسکن مهر )
◾️رساله دکتری دانشگاه تهران 🔸عبدالوهاب شهلی بر

📅 سه شنبه بیست و ششم آذرماه ۹۸ساعت ۱۶:۳۰
📍مکان جامعه مهندسان مشاور ایران -ولنجک
More news at @UrbConf

adipiscing quis suscipit Nullam dapibus ipsum ut tempus ipsum
Open chat
از من بپرس
سلام ! هر سوالی که داری همین حالا بپرس !
تیم پشتیبانی ما 24 ساعته در خدمت شماست .
Powered by