تماشا و نقد فیلم سینمایی [کرج]

تماشا و نقد فیلم سینمایی [کرج]

❌فیلم شناسی معماری❌

??‍?بیان؛ #کاوه_اسدپور
پژوهشگر دکتری شهرسازی
مدرس دانشگاه هنر اصفهان
دبیر سرویس شهرسازی رسانه رویدادهای معماری

? یکشنبه؛ ۱۷تیر
? ساعت ۱۶

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ