بنایی باستانی و عجيب با کاربری ناشناخته متعلق به دوره ساسانی در تپه پرگان منطقه جناح شهرستان بستک!

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ