برنامهء این هفتهء خانه فیلم معمار : “معماری برای ورزش”

برنامهء این هفتهء خانه فیلم معمار :

“معماری برای ورزش”

نمایش فیلم استادیوم یویوگی
Yoyogi National Gymnasium
اثر کنزو تانگه
Kenzo Tange
و نمایش فیلم هایی از معماری دیگر استادیوم های شاخص

با سخنرانی:
دکتر جهانگیر درویش

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷

ساعت ۱۷ تا ۱۹

خانه هنرمندان ایران
تالار استاد شهناز

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ