برج رادکان در خراسان رضوی تنها برجی در دنیا است که توانایی تعیین چهارفصل،سال کبیسه وآغاز نوروز را دارد

? برج رادکان در خراسان رضوی تنها برجی در دنیا است که توانایی تعیین چهارفصل،سال کبیسه وآغاز نوروز را دارد؛این برج اثر خواجه نصیرالدین طوسی است.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ