بازخوانی فرایند طراحی شهری، با تاکید بر تحقق‌پذیری پروژه‌ها

سخنران: مازیار عبایی
اعضای پنل: کامران ذکاوت، سیدعلی‌اکبر موسوی
دبیر: سعید سادات‌نیا

دوشنبه 16 مهر 1397، خانه هنرمندان ایران

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ