اطلاعیه دعوت بعمل می آورد

دعوت بعمل می آورد
جهت همکاری درتکمیل بانک علمی این بنیاد
مقالات و پژوهش های خود را برای ما ارسال نمایید . تا با حفظ نام نویسنده در این پایگاه نمایه گردد .
لازم به ذکر است که فایل های ارسالی باید با پسوند .Doc ارسال گردد.
تمامی مقالات شامل علمی پژوهشی، نقد بناهای معماری، مطالعات معماری و… میتوانند مقالات خود را به ایمیل آدرس این بنیاد ارسال نمایند .

info@archalife.com

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ