اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی

گروه شهرسازی دانشگاه هنر برگزار می کند:


سسله نشست های محیط شهری با موضوع اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی برگزار می گردد.

سخنرانان: دکتر کامران ذکاوت، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر حسین خسروی، دکتر نسرین محمودپور، دکتر هادی پندار


زمان: ۳۰مهرماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۸-۱۶

مکان: خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، دانشگاه هنر، دانشکده معماری و شهرسازی


دانلود مرورگر پرسرعت Crypto

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ