اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران برگزار می کند: فراخوان هنری سکانس ۵۹ ثانیه

محورهای پویش سکانس ۵۹ ثانیه:

ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی

آشنایی با اخلاق و مهارت های زندگی در شهر
حقوق و مسئولیت های متقابل شهروندان نسبت به هم
جلب مشارکت شهروندان در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی

تعلق محلی

محله محوری در فرایند توسعه متمرکز آداب و رسوم شهروندی
محلات و بقای دوام اجتماعی
بافت تاریخی و احیای آن

 بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان

آشنایی با استانداردهای زندگی خوب و با کیفیت در کلانشهرها
زیبایی بصری و مبلمان شهری

بهبود و ارتقای بهداشت روانی، سلامت جسمانی و روابط اجتماعی

روابط اجتماعی سالم
بهداشت روانی و سلامت جسمانی

 ایمنی و مدیریت بحران

خود امدادی و دیگر امدادی
پیشگیری و کاهش اثرات در مواجه حوادث و سوانح
آمادگی شهروندی در مواجه با حوادث و سوانح
زندگی ایمن، شهر ایمن
اطلاع رسانی همگانی

 پسماند و محیط زیست شهری

نگهداری، استفاده مناسب و توسعه فضای سبز شهری
پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و بهداشت محیط
تفکیک پسماند از مبدأ
پاکیزگی و پیشگامی در حفظ و بهبود محیط زیست

 آشنایی با مهارت های اخلاق شهروندی و ارتقاء اخلاق و انضباط ترافیکی

کاهش آلودگی در فرایند استفاده از حمل و نقل عمومی
فرهنگ ایمنی با رویکرد بقای سلامت جامعه
فرهنگ ترافیک

 

شرایط عمومی آثار پویش سکانس ۵۹ ثانیه:

شرکت در پویش برای تمامی هنرمندان و علاقه مندان حرفه_ای و غیرحرفه_ای در سه بخش دانش_آموزی، دانشجویی و عمومی آزاد است.

ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان، گواهی اشتغال به تحصیل در مدارس شهر تهران برای دانش آموزان و ارائه کارت شناسایی برای دیگر شرکت کنندگان الزامی می باشد.

بررسی، کارشناسی، تأیید یا رد آثار ارسالی به عهده هیأت داوران می باشد.

موضوع اثر باید جنبه آموزشی برای شهروندان داشته باشد.

اثر از نوآوری، خلاقیت، ابتکار و ماندگاری برخوردار باشد.

مراتب هنری و کاربردی اثر، شیوایی پیام و قدرت انتقال مفاهیم آموزشی آن نیز به منظور تاثیر در مخاطبان، در نظر گرفته شود.

هر اثر در چارچوب ارزش ها و ضوابط رسمی کشور بوده و قابل عرضه و نمایش و تولید انبوه برای عموم شهروندان باشد.

اثر ترجیحاً باید به ویژگی های زندگی واقعی در کلانشهر تهران مربوط بوده و برای مخاطبان ملموس باشد.

هر شرکت کننده (فردی یا گروهی) می تواند حداکثر دو اثر در هر قالب پویش به دبیرخانه ارسال کند.

بررسی، کارشناسی، تأیید یا رد آثار ارسالی به عهده هیأت داوران می باشد.

موضوع اثر باید جنبه آموزشی برای شهروندان داشته باشد.

اثر از نوآوری، خلاقیت، ابتکار و ماندگاری برخوردار باشد.

مراتب هنری و کاربردی اثر، شیوایی پیام و قدرت انتقال مفاهیم آموزشی آن نیز به منظور تاثیر در مخاطبان، در نظر گرفته شود.

هر اثر در چارچوب ارزش ها و ضوابط رسمی کشور بوده و قابل عرضه و نمایش و تولید انبوه برای عموم شهروندان باشد.

اثر ترجیحاً باید به ویژگی های زندگی واقعی در کلانشهر تهران مربوط بوده و برای مخاطبان ملموس باشد.

هر شرکت کننده (فردی یا گروهی) می تواند حداکثر دو اثر در هر قالب پویش به دبیرخانه ارسال کند.


منبع: هنر و معماری
کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ