آینده ی تحصیل معماری

یکی از مسایلی که این روزها ذهن مرا به خود می خواند این سوال است که چرا در ابتدای فرایند آموزش معماری به صورت واضح از آینده پیش روی دانشجویان با آنها سخن گفته نمی شود و هفته ها و حتی ماههایی را بر روی این آینده ی ناواضح تمرکز نمی کنیم تا برای هر کسی تصویری از مسیر پیش رو حاصل شود. به نظر من این یکی از سوالاتی است که دانشجوی معماری می بایست به صورت واضح به آن بیندیشد.

من قرار است در آینده چه کاره شوم ؟ و دقیقا قرار است چه کاری انجام دهم؟

این سوال را برای دانشجویانم در کلاس مقدمات معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان نوشته ام و پاسخ به آن توسط این دوستان دلنشینم اجباری است.

اما این یک سوال کلی و مهم است که به نظرم هر دانشجوی معماری می بایست به آن بیندیشد و هر استاد معماری خصوصا در سال اول باید مرتبا در مورد آن با دانشجویانش صحبت کند.

پس در قسمت نظرات نظر و پاسخ خود را درج نمایید.

برگرفته از : www.smabtahi.ir

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ