آینده همین جاست

تیک تاک؛ صدایی که سال هاست نقشی مهم و جدی در زندگی انسان ها دارد. ساعت وسیله ای برای اندازه گیری و تعیین زمان است و تا قبل از اختراع آن کسی برای زندگی خود برنامه ریزی دقیقی نمی کرد. با اختراع ساعت وقت طلا شد و سال هاست که ما برای ثانیه ثانیه از وقت خود به کمک این وسیله نقشه می کشیم.

از اختراع ساعت تاکنون، مدل های زیادی از آن ساخته شده است. از ساعت های ستاره ای که صرفا شب هنگام و با حرکت ستاره ها برای اندازه گیری زمان استفاده می شدند تا ساعت های آفتابی، آبی و شنی به ساعت های مکانیکی، دیجیتال و هوشمند رسیده ایم. این روزها از ساعت هایی استفاده می کنیم که شکل ظاهری آن ها بسیار پیشرفت کرده اما ماهیت آن ها همچنان ثابت است. زمان این روز ها همه ی ما از فیزیکدانان تا افراد عادی را درگیر کرده است. گاهی همه ی ما از ترس آینده ای که ساعت یادآوری می کند اما پیش بینی نمی کند ساعت ها از وقت طلایمان را در اضطرابی خیالی می گذرانیم. بهتر است همه ی ما در حال زندگی کنیم، گذشته را به عقربه های کوچک ساعت بسپاریم و برای آینده همین حالا تلاش کنیم.

برخی زمان را قسمتی از ساختار های ذهنی انسان و برخی دیگر زمان را یک بُعد و از ساختارهای جهان می دانند. این که چطور مغز ما زمان را می فهمد موضوعی مبهم است، به هر حال همه ی ما گذر زمان را، چه زود بگذرد چه دیر، حس می کنیم و بر خلاف داستان ها و فیلم های تخیلی آنچه به وضوح مشخص است عدم توانایی ما در بازگشت به گذشته و سفر به آینده است. اهمیت استفاده از ساعت و مدیریت زمان امری بدیهی است. انتخاب ساعت مناسب به فاکتور های زیادی بستگی دارد.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ